Studie Rodinného domu u Písku

autor: Martin Kovář

studie:2009

realizace: 2010

Studie rodinného domu nedaleko Písku. Návrh zvítězil v malé soutěži pořádané investorem  a je naplánovaná realizace v roce 2010. Charakter domu šikmou střechou respektuje stávající zástavbu vesnice, zároveň jeho umístění do svahu umožňuje přímé propojení s přírodou v obou podlažích. Na dalších snímcích je znázorněna stavba před obložením kamenem, investor se bohužel rozhodl pro redukci prosklení v přízemí.