Studie proveditelnosti přístavby pizzerie

dokumentace: studie

autor: Kontextum (Kovář, Kraftová)

Byla zpracována studie proveditelnosti dočasné  přístavby pizzerie pro zimní období. Objemová (výtvarná) a funkční analýza  sloužila jako podklad pro  rozvahu o rentabilitě záměru.

animace