Studie využití kapacity Divadelka

dokumentace: studie

autor: Kontextum (Kovář)

Při rekonstrukci divadla v Písku již nezůstali prostředky pro rekonstrukci divadelní kavárny, prostor bylo nutné doplnit nábytkem – studie ukazuje kapacitní možnosti sálu pro různé druhy využití.