Rekonstrukce Špejcharu – 1. etapa

Kontextum (Kovář, Kraftová)

Na podzim roku 2011 byla vypracována dokumentace ke stavebnímu řízení pro první část celkové rekonstrukce Špejcharu v Ražicích u Písku. 1.etapa řeší „Přestavbu západního křídla na víceúčelový sál“, ten bude plnit finkci kulturního centra i sportoviště, naplno se pak využije po dokončení rekonstrukce celého objektu Špejcharu. Část západního křídla bylo vybrána pro první etrapu z důvodu možného využití bez ohledu na další průběh rekonstrukce celého areálu.