Přestavba stodoly

Projekt přestavby stávající stodoly na bydlení.

Stávající sklad hospodářských plodin bude zrekonstruován pro účely bydlení. Byl zvolen systém "dům v domě" -  nosné konstrukce (krov, vnější zdi) jsou ponechány stávající. Vnitřní vestavba plní funkci tepelně-izolační.