Přízemní rodinný dům

Dřevostavba. Studie, projekt ke stavebnímu řízení.

Dům byl vytvořen jako alternativa klasickému bungalowu s valbovou střechou, který byl původně klientem poptáván. Podařilo se tak vytvořit  idnividuální návrh na míru klienta, respektující původní rozpočet, avšak s méně používaným hmotovým řešením. Stavba probíhá od jara 2012, jedná se o dřevostavbu systému Europanel.