Rekonstrukce Špejcharu

Studie rekonstrukce stávající budovy skladu obilí a celého areálu na víceúčelové centrum obce. Plánován je výstavní sál, víceúčelová hala (sport, kultura) a další prostory pro potřeby obce (kanceláře, mateřské centrum...).

Jedná se o kompletní rekonstrukci, která bude prováděna v jendotlivých etapách podle potřeba možností obce.