Koncept výstavního prostoru

Výstavní prostor je součástí plánované rekonstrukce špejcharu v obci Ražice u Písku.

Řešení vychází z požadavků invetsora, jedná se o koncept stálé výstavy a možnosti umístění časově omezené výstavy do protor sálu na demontovatelných panelech.