Nabídková studie přízemního rodinného domku

Jednoduchý skicovaný návrh rodinného domku k ověření možnosti výstavby na pozemku a k prvotní úvaze o finanční náročnosti. - Studie proveditelnosti byla následně po připomínkách klienta rozpracována  a částečně pozměněna - vznikl tak návrh přízemního rodinného domku.

Skicovaný návrh byl pouze prvním krokem v delším procesu navrhování, na obrázku je vidět možnosti architektonického vyznění (moderní/klasický) domu i při použití stejného vnitřního uspořádání.

Druhá polovina obrázků ukazuje podobu konečného řešení ze studie.