Soutěž - MEZI MOSTY - Písek

Soutěžní projekt na pravobřežní prostor mezi mosty v Písku

Náš návrh zachovává stávající frekventovanou trasu pro pěší transit do města, odděluje však cyklostezku. Jako nejvhodnější místo přístupu k řece byla zvolena oblast pod "skleníkem", která přímo navazuje na Kamenný most a má výrazný genius loci. K tomuto přírodnímu břehu klesá pozvolna chodník směrem od Kulturního domu. Břehy jsou doplněny přírodním systémem svahových schodišť a míst pro sezení. Dalšími prvky návrhu jsou: infopoint na začátku úseku, paluba a výstavní prostor před KD, herní louka, přístřešek a mostek přes potok u starého mostu.