Studie proveditelnosti Radějovice

Studie proveditelnosti souboru staveb.

Pro rovinný pozemek nedaleko Prahy byla vyhotovena studie proveditelnosti nadstandartního rodinného domu, včetně zjištění možnosti etapizace výstavby  - vystavění malého rekreačního domku v návaznosti na celkové budoucí řešení. Natradiční koncept rozděluje hlavní objekt na "apartmánové" části, které jsou propojeny společenským prostorem.