Koncept přestaby chalupy u Benešova

Jedná se o koncept možného vývoje přestavby stávající chalupy na trvalé bydlení.

Díky svojí dobré poloze nedaleko Benešova se stávající chalupa brzy stane trvalým bydlištěm investora. Návrh jednoduchým způsobem prezentuje základní myšlenky budoucího využití s respektem ke stávajímu kouzlu místa i finanční náročnosti výstavby.